PMK
kod miasto 
ulica
tel.
fax
http://

nazwa ko¶cio³a
kod miasto 
ulica
msze 
poniedzia³ek
wtorek
¶roda
czwartek
pi±tek
sobota
sobota DE
niedziela