specjalizacja
nazwa firmy/nazwisko imie 
ulica
kod miasto 
tel. 
fax 
http://
email
opis
Wpis do katalogu lekarzy oraz publikacja w polonijnej prasie jest bezpłatna.