specjalizacja   miasto has³a  
w promieniu  [km] od 


Szanowny U¿ytkowniku,

na naszych stronach znajdziesz adresy ponad 700 polskojêzycznych lekarzy w Niemczech. Wszystkie dane zosta³y osobi¶cie zweryfikowane przez lekarzy.
Po wybraniu specjalizacji mo¿esz wybraæ miasto oraz szukaæ adresów w obrêbie 50 lub 100 kilometrów od danej miejscowo¶ci...